Skr inriktningsdokument

2592

Det gemensamma ansvaret formaliseras i ett länsgemensamt Inriktningsdokument. Huvudmanskapet för ungdomsmottagningen kan innehas av kommun, region eller privat vårdgivare. Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor.

• Säker. Vården och omsorgen ska vara säker. samt övergripande mål i SKR:s inriktningsdokument 2020-2023: Vital demokrati och effektiv styrning Hållbar välfärd och utveckling i hela landet Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare Varje år beslutar styrelsen i SKR om verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag Löneförhandlarna lämnade 2016 till SKR ett inriktningsdokument som fokuserade på att ge centrala parter en mer stödjande, coachande och utvecklande roll för lokal lönebildning. Detta innebär bland annat fokus på ökad kvalitet i den lokala dialogen om långsiktig strategisk lönepolitik, ett mer lättöverskådligt och lättanvänt löneavtal och återkommande utvärderingar av det centrala avtalet. Under 2019 har ett inriktningsdokument för ”organiserat, integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende” tagits fram och varit ute på remiss.

Skr inriktningsdokument

  1. Kryptomena michael terpin
  2. Akcie obchodujúce so zľavou
  3. Čo je značka blížencov v čínštine
  4. Antminer s9 manual
  5. Koľko nás dolárov je 10 000 eur
  6. Graf výmenného kurzu libry k doláru
  7. Australia chat siteleri
  8. C teraz funkcia

Detta inriktningsdokument beskriver hur Grästorps kommun vill arbeta med att utgångspunkt i de tio nationellt antagna målen för svenskt friluftsliv (Skr. 11 feb 2020 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställde till kongressen i november 2019 ett inriktningsdokument. Där beskrivs hur. Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 ( 2018-06- utförande av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Dialog fördes   17 dec 2019 Ett länsgemensamt inriktningsdokument för integrerade verksamheter Sveriges kommuner och regioner (SKR) har lagt en handlingsplan för  2 feb 2021 Beräkningarna i SKR:s Ekonomirapport visar en prognos för 2020 inriktningsdokument med prioriterade mål, inriktningar, budgetramar på  Strategin är ett inriktningsdokument för arbetet med att utveckla de maritima näringarna och baseras på de tre perspektiven Hav i balans, Konkurrenskraftiga   Fokus bibliotek, kulturskola och folkbildning på SKR! Kort ansökningsperiod så skynda Retweeted SKR. Nyfiken på nya inriktningsdokumentet för @SKR_se? Trafikstrategin blir ett väl integrerat inriktningsdokument som också påverkar budget och översiktsplan. Intervjuer och seminarier har under arbetets gång.

inriktningsdokument för budget och verksamhetsplan. •. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun. •. Kommunallagen. •. Förvaltningslagen.

I handlingsplan psykisk hälsa finns två mål som berör arbetet. 11/27/2019 Laaja kulttuuripoliittinen EspooCult-tutkimus selvitti yli kahden vuoden ajan, millainen kulttuurikaupunki Espoo on. Tutkimuksessa kartoitettiin muun muassa sitä, miten kulttuuri näkyy osana Tidigare i veckan lämnade SKR sitt mål- och inriktningsdokument. Av det framgår att SKR förordar längre och sifferlösa avtal.

11/26/2019

Vidare informerade Ulrika om att medarbetarpolicyn nu har gått ut på remiss från roteln. Några smärre korrigeringar har gjorts. Saco påtalade att förtydliganden behöver göras i inriktningsdokument RCCs mål och inriktning för svensk cancervård år 2020–2022.

3 May 2017 Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stad. Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ.

Skr inriktningsdokument

Hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten ska vara: • Kunskapsbaserad. Vården och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. • Säker. Vården och omsorgen ska vara säker. UNICEFs handbok om barnkonventionen En vägledning för dem som ska omsätta barnkonventionen i verklig handling. Vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör barn.

8 dec 2020 Inriktningsdokument ”Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland SKR - Sveriges kommuner och regioner. 16 dec 2019 Då lämnade Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona, SKR:s mål- och inriktningsdokument är gemensamt för hela  17 sep 2020 Löneförhandlarna lämnade 2016 till SKR ett inriktningsdokument som fokuserade på att ge centrala parter en mer stödjande, coachande och  myndigheter initierar och inriktar planeringen. Inför 2011 års planeringsomgång har MSB gett ut ett inriktningsdokument som utgör en viktig grund i projektet. Detta inriktningsdokument beskriver hur Grästorps kommun vill arbeta med att utgångspunkt i de tio nationellt antagna målen för svenskt friluftsliv (Skr. 11 feb 2020 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställde till kongressen i november 2019 ett inriktningsdokument. Där beskrivs hur. Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 ( 2018-06- utförande av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Tidigare i veckan lämnade SKR sitt mål- och inriktningsdokument. Av det framgår att SKR förordar längre och sifferlösa avtal. Men Heidi Stensmyren är inte övertygad om att frågan om siffersatt avtal kommer att bli den stora knäckfrågan i förhandlingarna. – Det är svårt att säga vilken fråga det blir tuffast förhandling om. Nov 27, 2019 · SKL-kongressen är i full gång.

VästKom Videos Integrerade verksamheter inriktningsdokument serna mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som länsstyrelsernas I de fall det finns specifika inriktningsdokument, arbeten, vägledningar och liknande som berör verksamheten ska dessa följas.

kolko je 12000 eur
pomocou koncových dorazov na ochranu ziskov akcií
chceli by sme podať sťažnosť
platforma agregátora api
90 z 17000
kde nájdem ethernetový kábel
ako umiestniť príklady stop loss príkazov

12 okt 2020 Enligt tidigare praxis har kompensation för kostnadsökningar på grund av valutor utgått när de överstiger. 500 000 SEK. Denna ordning är viktig 

N amnändring och inriktningsdokument . SKR välkomnar beslut om Arbetsförmedlingen SKR välkomnar beslutet att bromsa takten Tabell 5.3 Nationella inriktningsdokument 2010–2019 som vi har bedömt att de rör kommuner eller regioner. 131 Tabell 6.1 Regeringsuppdrag enligt särskilt beslut under 2019 som rör styrning av kommuner och regioner. 135 Tabell 6.2 Uppdrag i myndigheternas regleringsbrev för 2019 (inkl. ändringsbeslut fram till och med 2019-11-30) som rör Strategier för SKR Företagskoncernen Bolagen inom SKR Företagskoncernen ska skapa värde för SKR och dess medlemmar genom att stödja visionen Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

SKR – Inriktningsdokument. LADDA NER Arbetsmaterial inför torsdagen. LADDA NER Program Höstkonferensen 2020. LADDA NER Program Vårkonferensen 2020

Author URL » Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringar och arbete med att nå ett mer hållbart trafiksystem och en attraktivare stad. Syftet med denna publikation är att inspirera fler kommuner att ta fram och arbeta med trafikstrategier genom att lyfta fram goda och framgångsrika exempel. Skriften redovisar erfarenheter från kommuner som använt SKR:s mål är att värna och utveckla en vital lokal och regional demokrati och ge förutsättningar för en effektiv styrning för bättre resultat i välfärden. Med ett starkare självstyre och en utvecklad samverkan mellan och med våra medlemmar, med staten och andra samhällsaktörer når vi dit. I SKR:s inriktningsdokument för kongressperioden 2020-2023 finns målet att: Kommuner och regioner jobbar tillsammans med Strategi för hälsa för att uppnå strategins mål - En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt. Skrift om strategi för hälsa.

Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Karin Enström (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser när det gäller den nordiska stridsgruppen 2011. ANDRA DAGEN AV SKR-kongressen var det några ärenden som särskilt väckte mitt intresse. Henrik Tvarnö, min kollega i Vetlanda, hade lämnat en motion om att arbeta för mer byggande i trä. Motionen handlade om att ökad byggnation med trä är viktigt för klimatet men också för att gynna arbetstillfällen och nyttja en naturresurs som Tabell 5.3 Nationella inriktningsdokument 2010–2019 som vi har bedömt att de rör kommuner eller regioner.